Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost Vřes Caffé s.r.o. IČ 04193032 se sídlem Dařanecká 441/2, 747 20 Vřesina Provozujeme e-shop na webových stránkách www.vrescaffe.cz

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislos^ se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použi> kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: Jméno, adresa, telefon, email.

Z jakého důvodu?
Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 1 rok od naší poslední komunikace.

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, email, telefon.

Z jakého důvodu?

page1image45819456 page1image45813504 page1image45822912 page1image45819072

1

page2image45787072 page2image45789952 page2image45781120page2image45792832

II.

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží . Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinnosj, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnos^.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 1 rok od posledního poskytnuj takové služby nebo dodání zboží.

C. NewsleGery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnos^, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

10 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@vrescaffe.cz

Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnos^ nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  • -  provozovatel e-shopové plaoormy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)

  • -  společnos^ podílející se na expedici zboží zásilkovna

  • -  společnos^ podílející se na expedici plateb česká pošta -

2

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III. Co byste dál měli vědět

V naší společnos^ nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.
V naší společnos^
nedochází k rozhodování na základě automa^ckého zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@vrescaffe.cz nebo zavolejte na tel. č. 607 918 278

IV. Vaše práva v souvislosC se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrá^t se na nás a chjt informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pro^ zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat sjžnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrá^t na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 3.11.2021

page3image45443200 page3image45443392